Laryngolog

W centrum Amygdala przy ul. Indiry Gandhi 27A w Warszawie prowadzimy badania laryngologiczne w ramach usług Medycyny Pracy. Na badania laryngologiczne zapraszamy osoby pracujące na wysokości powyżej 3 metrów, kierowców uprzywilejowanych, operatorów żurawi wieżowych i osoby starające się o pozwolenie na broń. W pozostałych przypadkach badania zleca lekarz, gdy stwierdzi występowanie dysfunkcji.