Neurolog

W centrum Amygdala przy ulicy Indiry Gandhi 27A w Warszawie przyjmuje w ramach Medycyny Pracy neurolog Beata Ociesa. Na badania neurologiczne zapraszamy osoby pracujące na wysokości powyżej 3 metrów, kierowców uprzywilejowanych, operatorów żurawi wieżowych i osoby starające się o pozwolenie na broń. W pozostałych przypadkach badania zleca lekarz, gdy stwierdzi występowanie dysfunkcji.