Badania wstępne, okresowe i psychologiczne dla kierowców

Lekarz medycyny pracy uprawniony do badań kierowców

Obowiązkowe badania lekarskie kierowców (kierowcy zawodowi np. taxi lub z kategorią C,D,E) można wykonać w naszym centrum  we wtorki od 13:30 (ul. Indiry Gandhi 27A), piątki od 12:30 do 17 (ul. Indiry Gandhi 27A), równocześnie z badaniami psychologicznymi (psychotechniką), całość badania trwa około 60-70 minut w zależności od kategorii.

Badanie psychologiczne i lekarskie kończy się wydaniem stosownych orzeczeń o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów lub pracy w transporcie drogowym.

Na badanie należy zabrać dowód tożsamości, prawo jazdy, okulary lub soczewki o ile badany ich używa.

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA :

 • z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
 • z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy
 • z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej
 • z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń

Badania kontrolne kierowców są obowiązkowe, szczególnie w przypadku kierowców zawodowych , pracujących na taxi bądź posiadających kategorię prawa jazdy A, C, D oraz E. Dla znacznego zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa, co szczególnie istotne jest w obecnej sytuacji, badania lekarskie kierowców przez internet, zarówno psychologiczne jak i lekarskie prowadzone są jednocześnie. Wszystkie badania lekarskie online kończą się wydaniem odpowiedniego zaświadczenia. Badania lekarskie kierowców, zarówno te prowadzone online, jak i te przeprowadzane bezpośrednio w siedzibie zakładu medycyny pracy mają na celu stwierdzenie, czy nie istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania.

Centrum Psychologiczne AMYGDALA wykonuje badania lekarskie kierowców online w formie:

 • badania kierowców taxi, kurierów czy wszystkich tych, którzy jazdą samochodem zajmują się zawodowo,
 • badania psychologiczne kierowców online pracujących na stanowisku instruktora bądź egzaminatora nauki jazdy,
 • badania psychotechniczne dla osób występujących o pozwolenie na legalne posiadanie broni (gazowej, myśliwskiej bądź palnej),
 • badania dla kierowców i operatorów maszyn budowlanych (w tym osób które pracują na znacznych wysokościach),
 • specjalistyczne badania dla pracowników ochrony, których specyfika pracy wyklucza wykorzystanie broni,
 • badania wstępne kierowców ubiegających się o przyznanie prawa jazdy kategorii A, B, C, D oraz E,
 • badania okresowe kierowców online posiadających uprawnienia w kategorii A, B, C, D oraz E,
 • badania kontrolne kierowców online posiadających uprawnienia w kategorii A, B, C, D oraz E.

Badania lekarskie przez internet, podobnie jak te wykonywane osobiście w Centrum Psychologicznym AMYGDALA wymagają zachowania niemal takich samych procedur, jak badania przeprowadzane osobiście w lekarskich gabinetach. Badania na prawo jazdy prawdziwego dowodu tożsamości oraz (w przypadku gdy wykonywane są badania wstępne kierowcy online bądź badania okresowe)dokumentu prawa jazdy. Badania na prawo jazdy przez internet (wymóg ten dotyczy także i badań odnoszących się do innych uprawnień) wymaga poinformowania lekarza prowadzącego konsultację o fakcie użytkowania okularów/ soczewek bądź innych istotnych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wynik badania.

Obecnie mamy bardzo trudną i specyficzną sytuację epidemiologiczną w kraju, dlatego też dostosowując się do niej, mając na względzie dobro jak i bezpieczeństwo nie tylko pracowników Centrum Psychologicznego AMYGDALA, ale przede wszystkim samych pacjentów, wprowadziło  e-badania kierowców, realizowane w ustalonym przez strony czasie za pośrednictwem internetowego komunikatora Skype. Badania na prawo jazdy online w centrum wykonywane są po dokonaniu stosownej opłaty, a po potwierdzeniu jej nadania pacjent mając na względzie zachowanie wszelkich wymogów, dotyczących między innymi przedstawienia odpowiedniej dokumentacji może umówić się na wizytę w terminie, jaki będzie mu odpowiadał najbardziej. Oczywiście wszystkie badania okresowe kierowców jak i badania psychologiczne kierowców wymagają sporządzenia odpowiedniej dokumentacji, która po konsultacji trafia na adres mailowy pacjenta, natomiast drogą tradycyjną nadana zostaje kolejnego dnia roboczego po zakończeniu badań.

W Centrum Psychologicznym AMYGDALA duży nacisk kładziony jest na badania psychologiczne i psychotechniczne, które obowiązkowo muszą być wykonane w przypadku pracowników bądź kandydatów na pracownika na stanowisku, na którym praca wymaga posiadania pewnych cech. Ze względu na to są to obowiązkowe badania lekarskie kierowców taxi, dostawców, kurierów, osób prowadzących pojazdy uprzywilejowane, a także wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą powiązaną z transportem. Badania psychologiczne kierowców zdalne są równie wiążące jak te, wykonywane osobiście. Psychotechnika w wielu zawodach jest niezwykle ważna, dlatego też badania psychologiczne kierowców przez internet (odnosi się to także do przedstawicieli innych zawodów).

Badania kierowców taxi przez internet opierają się nie tylko na bezpośrednim wywiadzie i reakcji osoby badanej, ale również na wykorzystaniu znanych w psychologii skutecznych narzędzi diagnostycznych. Badania psychologiczne kierowców taxi online oceniają badaną osobę przede wszystkim pod kątem:

 • sprawności intelektualnej,
 • osobowości (z uwzględnieniem rekcji na trudne sytuacje oraz stopień społecznej dojrzałości),
 • sprawności psychomotorycznej (na co nacisk kładą wszystkie badania na prawo jazdy zdalnie).

Badania kierowców taxi online to niezwykle wiarygodne źródło informacji o tym, czy dany kandydat jest w stanie sprostać wymogom zawodu czy też nie. Badania prawo jazdy przez internet są nie tylko niezwykle komfortowe i wygodne dla pacjentów pod wieloma względami, ale również i rzetelne, a ich wyniki miarodajne i wiarogodne.

 

Stronę wyszukiwano po słowach:

Badania wstępne kierowcy Badania wstępne kierowcy online Badania wstępne kierowców Badania wstępne kierowców online Badania okresowe kierowców Badania okresowe kierowców online Badania kontrolne kierowców Badania kontrolne kierowców online Badania na prawo jazdy Badania na prawo jazdy online Badania na prawo jazdy zdalnie Badania na prawo jazdy przez internet Badania prawo jazdy przez internet E-badania kierowców Badania lekarskie kierowców Badania lekarskie kierowców taxi Badania lekarskie online Badania lekarskie kierowców online Badania lekarskie przez internet Badania lekarskie kierowców przez internet Badania kierowców taxi Badania kierowców taxi online Badania kierowców taxi przez internet Badania psychologiczne kierowców Badania psychologiczne kierowców taxi Badania psychologiczne kierowców online Badania psychologiczne kierowców taxi online Badania psychologiczne kierowców przez internet Badania psychologiczne kierowców zdalne Psychotechnika Badania psychotechniczne