Okulista

Badanie okulistyczne wzroku

W centrum Amygdala przy ulicy Indiry Gandhi 27A  w Warszawie, oferujemy konsultację okulistyczną niezbędną przy uzyskiwaniu orzeczenia do braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów, przedłużaniu prawa jazdy, a także do uzyskiwania orzeczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy w transporcie drogowym ( dotyczy również kandydatów i kierowców pojazdów uprzywilejowanych).

Do niezbędnych badań należą:

  • badanie ostrości wzroku
  • badanie widzenia barw
  • badanie widzenia stereoskopowego
  • badanie pola widzenia
  • badanie kontrastu
  • pomiar wrażliwości na olśnienie
  • pomiar widzenia zmierzchowego

Niezbędne badania (w zależności od rodzaju orzeczenia) mogą Państwo wykonać w dniu badania lekarskiego ( z zakresu medycyny pracy lub kierowania pojazdami) wraz z badaniem psychologicznym kierowcy ( jeśli zachodzi taka potrzeba).

Po badaniu wydawany jest wynik konsultacji okulistycznej- potrzebny do orzeczenia o stanie zdrowia.