Medycyna pracy Mokotów

Medycyna Pracy Mokotów
ul.Olesińska 21/lok. 121, 02-548 Warszawa

W przypadku podpisania umowy współpracy, istnieje możliwość negocjacji ceny wizyt lekarskich.

 • badania wstępne
 • badania okresowe
 • badania kontrolne
 • badania dla kierowców
 • badania dla uczniów i studentów
 • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

badania dodatkowe:

 • badania wysokościowe
 • badania psychotechniczne

badania psychotechniczne:

 • badania do prawa jazdy (kat. A, B, C, D, E):
 • dla kierowców zawodowych (taxi, kurierzy etc.)
 • dla instruktorów/egzaminatorów nauki jazdy
 • kierowca/operator + praca na wysokości
 • operator np. wózka widłowego
 • praca na wysokości
 • pracownicy ochrony bez broni
 • osoby ubiegające się lub posiadające pozwolenie na broń (myśliwską, palną, gazową)
 • widzenie w mroku i wrażliwość na olśnienie

Lekarz medycyny pracy Warszawa Mokotów

Medycyna pracy to specjalizacja medyczna zajmująca się ochroną zdrowia pracowników oraz zapobieganiem chorobom i urazom zawodowym. Jej celem jest dbanie o zdrowie pracowników na miejscu pracy oraz wdrażanie środków profilaktycznych mających na celu minimalizację ryzyka wystąpienia chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy. Medycyna pracy obejmuje szeroki zakres działań, takich jak badania profilaktyczne, ocenę stanu zdrowia pracowników, diagnostykę chorób zawodowych, edukację dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy oraz współpracę z pracodawcami w zakresie tworzenia bezpiecznych warunków pracy.

Badania medycyny pracy Warszawa Mokotów

Badania medycyny pracy to zestaw różnorodnych badań i ocen medycznych przeprowadzanych w celu oceny stanu zdrowia pracownika oraz jego zdolności do wykonywania określonej pracy. Te badania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, identyfikację czynników ryzyka zawodowego oraz zapobieganie chorobom i urazom związanym z pracą.

Typowe badania medycyny pracy mogą obejmować:

 • Badania wstępne: Wykonywane przed rozpoczęciem pracy lub w momencie zatrudnienia pracownika w celu ustalenia stanu zdrowia wyjściowego oraz oceny ewentualnych istniejących problemów zdrowotnych.
 • Badania okresowe: Przeprowadzane regularnie w określonych interwałach czasowych (np. rocznie) w celu monitorowania stanu zdrowia pracownika i wykrywania ewentualnych zmian lub problemów zdrowotnych.
 • Badania kontrolne: Wykonywane w odpowiedzi na konkretną sytuację, np. po chorobie, wypadku przy pracy lub ekspozycji na niebezpieczne substancje.
 • Badania przesiewowe: Mają na celu wczesne wykrycie ewentualnych problemów zdrowotnych związanych z pracą oraz identyfikację pracowników narażonych na ryzyko zawodowe.
 • Badania specjalistyczne: Wykonywane przez specjalistów w odpowiednich dziedzinach medycyny w celu oceny konkretnych zagadnień zdrowotnych lub ryzyka zawodowego.

Wszystkie te badania są prowadzone zgodnie z odpowiednimi standardami medycznymi i prawnymi, a ich wyniki mogą być wykorzystywane do podejmowania decyzji dotyczących zdolności pracownika do wykonywania określonej pracy oraz do opracowania planów zapobiegania chorobom i urazom zawodowym.